Kapcsolati erőszak

Magyarországon minden ötödik nőt ver, s évente mintegy 70 nőt megöl a partnere, valamint, évente 30 gyerek hal meg bántalmazás vagy elhanyagolás miatt. Elszomorító adat továbbá, hogy az emberölések 39 százaléka családon belül történik, és a családon belüli erőszakos cselekmények 95 százalékában nők az áldozatok, sértettek. A családon belüli erőszak minden kultúrában, vallási és társadalmi osztályban jelen van, és a történelem során mindig szigorúan magánügynek tartották. Mára szerencsére egyre nagyobb nyilvánosságot kap a kapcsolaton belül elszenvedett bántalmazás, és többféle módja is van a segítségnyújtásnak.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 212/A. §-a tényállásként állapítja a kapcsolati erőszak bűncselekményét a családon belüli erőszak elleni hatékony fellépés eszközeként. A családon belüli erőszak fogalomkörébe vonható cselekmények elég széles skálán mozognak.

Ez azt jelenti, hogy amennyiben a testi sértést, a becsületsértést, a személyi szabadság megsértését és a kényszerítést olyan hozzátartozó vagy rokon sérelmére követik el, akivel az elkövető az elkövetéskor együtt él vagy élt, az általánosnál súlyosabb büntetés kiszabására van lehetőség. Tehát felelősségre vonható az a személy, aki gyermekének szülője, továbbá az elkövetéskor vagy korábban vele közös háztartásban vagy egy lakásban élő hozzátartozója, volt házastársa, volt élettársa, gondnoka, gondnokoltja, gyámja vagy gyámoltja sérelmére rendszeresen az emberi méltóságot súlyosan sértő, megalázó és erőszakos magatartást tanúsít, vagy a közös gazdálkodás körébe vagy közös vagyonba tartozó anyagi javakat von el és ezzel a sértettet súlyos nélkülözésnek tesz ki.

Ha Ön bántalmazást, vagy arra utaló jelet lát, kérjük, jelezze a helyi gyermekjóléti szolgálatnál.

Bántalmazott személyként segítségért hívja az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat ingyen hívható 06-80/20-55-20-as telefonszámát segítségért.

Az alábbi telefonos applikáció segítségével többet is megtudhat a kapcsolati erőszakról, és segítséget is kérhet. – Kapcsoljegyből.